Jan Evertsenstraat hoek Marco Polostraat
Architect: Jan Frederik Staal
Ontwikkelaar/Bouwer: Heere van der Schaar



Heere van der Schaar:
Initiatiefnemer van het grote 6.000-woningenplan
of
Plan West (de Baarsjes)