Herinrichting gebied: Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hudsonstraat - Cabralstraat - Vespucciplein.

Het gebied maakt deel uit van het destijds bekende Plan-Van der Schaar - 6.000 Woningenplan (1922-1926). Zie daarvoor de website van Heere Van der Schaar waar dit plan deels wordt beschreven.

Aardig is misschien nog te vermelden dat Van der Schaar veel van het oorspronkelijk Plan West tot aan het einde van zijn leven (1970) in exploitatie heeft kunnen houden.

Naast grootschalige renovaties eind jaren tachtig begin jaren negentig vorige eeuw, waarvoor grote Europese subsidies zijn verstrekt, vindt er thans een renovatie plaats aan de niet eerder aangepakte winkelluifels van de Jan Evertsenstraat (Rijksmonumenten, architecten Staal en J.M. van der Meij, projectontwikkelaar-opdrachtgever-bouwer: Heere van der Schaar - eerste winkelluifels van Nederland op in die tijd niet eerder vertoonde schaal).

Waar mogelijk zijn winkelpuien bij de nog lopende renovatie in de oude staat teruggebracht (financiële kwestie; afhankelijk van de medewerking van het toenmalige Stadsdeel De Baarsjes en de eigenaren van het onroerend goed).

Van der Schaar eiste bij de voorbereiding van de bouw van de Jan Evertsenstraat winkelluifels, om er zodoende ook bij slecht weer zorg voor te kunnen dragen dat de middenstand voldoende aanloop zou hebben: de eerste winkelstraat van Nederland - overdekt winkelen.
Voor voldoende daglicht in de winkels werd boven de luifels een wand van glazen bouwstenen geprojecteerd om de schaduwwerking binnen in de winkel als gevolg van de winkelluifels te veel mogelijk te beperken. 

Van Der Schaar Investments B.V. heeft samen met Jeroen de Vries Architecten te Amsterdam gewerkt aan verschillende voorstellen en presentaties voor zowel de renovaties in de Jan Eversenstraat als voor de herinrichting Hudsonstraat  met een Horecabestemming.

Jan Evertsenstraat jaren dertig met de luifels en de daglicht toetredende wand van glazenbouwstenen daarboven.